Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Oбщото събрание на БАН прие на извънредното си заседание, проведено на 21.12.2017 г., следната декларация
Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на фотоиндуцираните процеси в микро и нано-размерни слоеве и структури, разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения и гъвкава прозрачна електроника, създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост, неразрушаващия контрол и опазване на културното наследство;
⁕ Обучение на висококвалифицирани кадри в тези области. Обучение на дипломанти, докторанти и специализанти;
⁕ Провеждане на интердисциплинарни изследвания и съвместни разработки със специалисти от други изследователски звена;
⁕ Реализация на научния продукт чрез иновационна дейност и трансфер на знания към индустрията.◊
Конкурси
ИОМТ обявява два конкурса за заемане на академични длъжности „Професор” и „Главен асистент” ... Виж подробности

Постижения за 2016 г.
Оптичен сензорен елемент за детекция на пари на летливи органични вещества, ръководител проф. д-р Цветанка Бабева. Разработен е сензорен елемент на базата на оптичен разклонител, състоящ се от странично полирано оптично влакно, покрито с тънък слой от Ta2O5, изпълняващ ролята на планарен вълновод...
Постижения за 2016 г.
Холографски дисплей с ъглово мултиплициране на зоната на наблюдение, ръководител проф. д.н. Елена Стойкова. Разработен е холографски дисплей, в който посоката на разпространение на лазерния сноп се променя във времето синхронно с възстановяването на компютърно пресметната холограма за избрания ъгъл на зрение...
Продукти и услуги
ИОМТ предлага на своите клиенти голям брой продукти и услуги. Моля, посетете страницата Продукти.