Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Събития
Научна сесия - София, 2016
В ИОМТ беше организирана Научна сесия "Перспективни материали и технологии", 10-11 октомври 2016
Изложба на холограми във Велико Търново, 2014
По време на изложбата наши учени изнесоха популярни лекции пред обществеността.
Юбилейна конференция - Банкя, 2013
Юбилейна конференция по случай 90 г. от рождението на акад. Й. Малиновски