Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Структура
Контакти
ИОМТ - БАН
ул. Акад. Г. Бончев 109
1113 София
тел.: +359 2 872 00 73
факс: +359 2 872 00 73
e-mail: iomt at iomt dot bas dot bg

Връзки с обществеността:
доц. д-р Даниела Карашанова
тел. +359 2 979 35 19, +359 2 979 35 23
Ръководство
Директор
проф. д-р Цветанка Крумова Бабева
тел.: 02 872 00 73, 02 979 35 02
e-mail: babeva at iomt dot bas dot bg

Зам. директор
проф. дхн Никола Малиновски
тел.: 02 979 35 02
e-mail: malinowski at iomt dot bas dot bg
Научен секретар
проф. дфн Елена Стойкова
тел.: 02 979 35 02
e-mail: estoykova at iomt dot bas dot bg
Научен съвет
проф. дхн Никола Малиновски (ИОМТ)
проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ)
проф. дфн Елена Стойкова (ИОМТ)
проф. дфн Вера Маринова (ИОМТ)
доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ) - Председател
доц. д-р Рени Томова (ИОМТ) - Зам. председател
доц. д-р Димана Назърова (ИОМТ)
доц. д-р Юлита Дикова (ИОМТ)
доц. д-р Ивайло Живков (ИОМТ)
доц. д-р Виолета Маджарова (ИОМТ)
доц. д-р Георги Дянков (ИОМТ)
доц. д-р Константин Ловчинов (ИОМТ)
доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ)
доц. д-р Деян Димов (ИОМТ)
проф. дфн Диана Нешева (ИФТТ)
проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС)
проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ)
проф. д-р Васко Идакиев (ИК)
Направление "Оптични материали"
проф. дфн Вера Маринова - Ръководител (vmarinova at iomt dot bas dot bg)
Лаборатория "Оптични преобразувателни елементи"
доц. д-р Юлита Дикова (julita at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Рени Томова (reni at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Ивайло Живков (izhiv at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Деян Димов (dean at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Величка Стрижкова-Кендерова (vily at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Вихър Манков (vmankov at mail dot bg)
гл.ас. д-р Петя Петрова (petia at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Петър Иванов (petar at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Владимира Видева (videva at yahoo dot fr)
ас. Дарина Стоянова (dstoyanova at iomt dot bas dot bg)
д-р Снежана Китова (skitova at iomt dot bas dot bg)
химик Румен Казаков (kazakov at iomt dot bas dot bg)
инж. Румен Стоименов (rstoimenov at yahoo dot com)
техник-химик Трънка Георгиева
техник-химик Йорданка Кочунска
техник-химик Рая Симеонова
Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"
проф. д-р Цветанка Бабева (babeva at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Росен Тодоров (rossen at iomt dot bas dot bg)
проф. дфн Вера Маринова (vmarinova at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Димитър Димитров (ddimitrov at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Виолета Маджарова (vmadjarova at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Георги Дянков (gdyankov at iomt dot bas dot bg)
доц. д-р Константин Ловчинов (lov4 dot abv dot bg)
доц. д-р Теменужка Василева
гл.ас. д-р Катерина Лазарова (klazarova at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Христо Кисов (hristokisov at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Анна Атанасова (annielalova at gmail dot com)
ас. Весела Лозанова (vlozanova at iomt dot bas dot bg)
химик Марина Василева (marina at iomt dot bas dot bg)
физик Катерина Шиндерова
зад. докторант инж. Росен Георгиев (rgeorgiev at iomt dot bas dot bg)
зад. докторант Георги Маринов
ред. докторант Евдокия Белина
Направление "Оптична метрология и холография"
доц. д-р Димана Назърова - Ръководител (dimana at iomt dot bas dot bg)
Лаборатория "Оптична метрология"
проф. дфн Елена Стойкова (estoykova at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Наталия Берберова (natali dot berberova at gmail dot com)
ас. д-р Таня Никова (t_lubenova at yahoo dot com)
физик д-р Петър Шарланджиев (ИОМТ)
инж. Жанна Байчева
химик Даниела Стойчева (daniela7 at abv dot bg)
Лаборатория "Холография"
доц. д-р Лиан Неделчев (lian at iomt dot bas dot bg)
гл.ас. д-р Бранимир Иванов (branimirivanov at mail dot com)
гл.ас. д-р Десислава Костадинова (dessie dot kostadinova at gmail dot com)
гл.ас. д-р Антон Георгиев (antonchem at abv dot bg)
ред. докторант Георги Матеев (g-mateev at abv dot bg)
ред. докторант Блага Благоева
техник-химик Иванка Начева (vania_nacheva at abv dot bg)
техник Екатерина Танева (taneva at abv dot bg)
техник Десислава Даскалова (ddaskalova at iomt dot bas dot bg)
техник Лиляна Цанова (lilitsanova at abv dot bg)
Научно-технически отдел
проф. дхн Никола Малиновски - Ръководител
Лаборатория "Електронна микроскопия"
доц. д-р Даниела Карашанова (dkarashanova at yahoo dot com)
гл.ас. д-р Биляна Георгиева (biliana at iomt dot bas dot bg)
химик Радослав Ангелов (radoslav_angelov at abv dot bg)
техник-химик Галина Малешкова (galiavm at abv dot bg)
Лаборатория "Фотолитография"
химик д-р Якоб Асса
техник-химик Венета Коцева (veneta at iomt dot bas dot bg)
Лаборатория "Рентгенов анализ"
химик Георги Милушев (milushev.g at abv dot bg)
р.н.а. Емил Миланов
Конструкторско бюро
констр. Георги Петков - ръководител
констр. Явор Остромски
констр. Божидар Симеонов
инж. Йосиф Бенбасат
р.н.а. Божидар Алексиев
р.н.а Кръстю Попкръстев
домакин Софка Филипова
Административно-стопански отдел
Илияна Коемджиева - човешки ресурси (iliana at iomt dot bas dot bg)
тел. 02 872 97 86, 02 979 35 01
Преслав Константинов - мрежов администратор
Ябленка Владова - технически секретар (beki at iomt dot bas dot bg)
Христина Димитрова - куриер
Отдел "Финансов мениджмънт"
тел. 02 872 97 86, 02 979 35 50
Теодора Пенева – Главен счетоводител
Бисера Иванчева-Калева (bisika_999 at abv dot bg) - експерт "стопански и финансов анализ"
Недялка Малева - финансов контрольор
Дария Дядова